Tegevusterapeut

Tegevusteraapia

45 minutit = 25 EUR
Esimene kohtumine: 40 EUR

Teraapiatunni järgselt, pärast esimest kohtumist, anname lapsevanemale põhjaliku tagasiside ning arutame lapse edasist teraapiavajadust.

Eakohase arengu hindamine:

60 min = 50 EUR

Eakohase arengu hindamisel hindab tegevusterapeut tõenduspõhiste hindamismeetoditega kas laps on arenenud eakohaselt ning kui esineb kõrvalekaldeid või mahajäämust arengus, teeb ettepanekuid kuidas alustada lapse arengu toetamist. 

Valguslaua tund soolakambris:

30 minutit = 15 EUR

Soolakamber võib anda häid tulemusi erinevate sensoorikahäirete korral.

Grupis osaleb 1-7 last. Tegevusi viiakse läbi soolakambris, milles viibimine on juba oma olemuselt tervisele hea ja kasulik. Lapsed istuvad personaalse valguslaua taga ning teostavad tegevusterapeudi juhendamisel erinevaid mängulisi ja käelisi tegevusi.

 

Tegevusteraapia

Eakohase arengu hindamine:

Valguslaua tund soolakambris:

45 minutit = 25 €
Esimene kohtumine: 40 €

60 min = 50 €

30 minutit = 15 €

Teraapiatunni järgselt, pärast esimest kohtumist, anname lapsevanemale põhjaliku tagasiside ning arutame lapse edasist teraapiavajadust.

Lugege lähemalt, millega tegeleb tegevusteraapia veebilehe alumises osas.

Eakohase arengu hindamisel hindab tegevusterapeut tõenduspõhiste hindamismeetoditega kas laps on arenenud eakohaselt ning kui esineb kõrvalekaldeid või mahajäämust arengus, teeb ettepanekuid kuidas alustada lapse arengu toetamist. 

Mis me teeme valguslaua tunnis?

Valguslaua tundi viib läbi kogenud tegevusterapeut, kes läbi mängulise tegevuse arendab laste käelist tegevust.

Koos õpitakse tähti ja numbreid ning lapsed täidavad etteantud vahvaid ülesandeid.

Valgusteraapia soodustab nägemis – motoorset koordinatsiooni ja samuti tunnetusoskuste arengut.

Valguslauale puistame soola jajoonistame sõrmede, pintslite ja muude abivahenditega- see arendab lapse peenmotoorikat, kontsentratsiooni ja loovust.

Puhumekõrrest õhku ja vaatleme kuidas soolatükikesed samal ajal mänglevad, teeme jäljendeid peopesaga – taoliste loominguliste tehnikate abil avastavad lapsed lõputult unikaalseid mustreid.

Tundi on oodatud nii eesti- kui vene keelt kõnelevad lapsed vanuses 3-6 eluaastat. Grupis osaleb korraga kuni 5 last.

Igal lapsel on oma personaalne valguslaud ja tundi viiakse läbi soolakambris, milles viibimine on laste tervisele hea. Soolakamber ennetab haigusi ja tugevdab immuunsüsteemi.

Millega tegeleb tegevusteraapia?

Laste tegevusteraapia eesmärgiks on toetada ja arendada lastele igapäevaeluks vajalike võimeid ja oskuseid nagu näiteks mänguoskus, motoorika, oma tunnete kontroll, iseseisvus ja sotsiaalsed oskused. 

Tegevusteraapia tegeleb:

 • kognitiivsete (nt mälu, tajud, tähelepanu, mõtlemine, õppimine),
 • psühhosotsiaalsete (nt meeleolu, minapilt, emotsioonid, suhtlemisoskus, rollide taju)
 • sensomotoorsete (nt aistingud, peen- ja jämemotoorika, liigesliikuvus, kahe käe koostöö, silma-käe koostöö) probleemidega

Tegevusteraapia on loodud lastele aitamaks: 

 • Autismispektri häiretega lapsi 
 • Meeleolu- ja käitumishäirete, sh hüperaktiivsuse, aktiivsus – ja tähelepanuhäire puhul:
 

tegu võib olla ka lapsega, kes vajab tuge emotsioonide reguleerimisel - vihapursked, sage nutmapuhkemine, sotsiaalselt mitteaktsepteeritud käitumine. Näiteks laps pelgab või talle on äärmiselt ebameeldivad teatud helid, valgus, tekstuurid, maitsed, puudutused või laps on füüsilisel tegevusel väga ettevaatlik. Või siis vastupidi: laps otsib ta pidevat intensiivset stimulatsiooni – nt asjade närimine, jõuline asjade käsitsemine, motoorne rahutus, vali häälitsemine. 

 • Liitpuude korral 
 • PCI -ga lapsi
 • Psühhosotsiaalsete probleemide korral 
 • Igapäevaelu tegevuste sooritamise probleemide korral 
 • Kõne- ja kommunikatsiooniprobleemide korral 
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamisel 
 • Õpiraskustega toimetulekul: 
 

aitame ka teismelistel toime tulla ärevuse, depressiooni ja madala enesehinnangu puhul. 
Tegeleme nende suhtlemisoskusega koolis, sõprade- või pereringis.

 • Arengulise mahajäämuse korral