Privaatsuspoliitika

ÜLDINFO

Uuendatud: 29.04.2020

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ (“meie”, “meid” või “meile”) haldab veebilehte www.halos.ee (edaspidi “teenus”).

See leht teavitab Teid meie eeskirjadest, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist ja avalikustamist, kui kasutate meie teenust, ning nende andmetega seotud valikuid.

Me kasutame Teie andmeid teenuse osutamiseks ja parandamiseks. Teenuse kasutamisega nõustute teabe kogumisega ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole sätestatud teisiti, on käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud terminitel sama tähendus nagu meie privaatsustingimustes, mis on kättesaadavad aadressil halos.ee .

halos.ee veebilehel oleva e-poes kasutatavate andmete kasutamisega, töötlemisega, sälitamisega ja kaitsmisega tegeleb HALOTERAAPIA KESKUS OÜ.

Kasutades veebilehel halos.ee pakutavaid teenuseid ning esitades enda kohta teavet, nõustute käesolevate privaatsuspõhimõtetega.

Tutvuge hoolikalt privaatsuspõhimõtetega, et mõista õigesti HALOTERAAPIA KESKUS OÜ seisukohti ja praktikat seoses isikuandmetega ning isikuandmete töötlemise meetodeid.

Kui teil on küsimusi nende põhimõtete kohta, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@halos.ee

MÕISTED

Teenus – on veebileht www.halos.ee, mida haldab HALOTERAAPIA KESKUS OÜ.

Isikuandmed – on andmed isiku kohta, keda saab nendest andmetest (või nendest ja muust informatsioonist, mis on kas meie valduses või tõenäoliselt saamas meie valdusesse) tuvastada.

Kasutusandmed – on andmed, mida kogutakse automaatselt, kas teenuse kasutamisest või teenuse infrastruktuurist lähtuvalt (näiteks lehekülje külastuse kestus).

Küpsised – on seadmes (arvutis või mobiilseadmes) salvestatud väikesed failid.

Vastutav andmetöötleja – on füüsiline või juriidiline isik, kes (kas üksi või ühiselt või teiste isikutega) määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisi.

Käesolevas privaatsuspoliitikas oleme meie teie isikuandmete vastutav andmetöötleja.

Volitatud andmetöötleja – on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid vastutava andmetöötleja nimel.

Teie andmete tõhusamaks töötlemiseks võime kasutada erinevate teenuseosutajate teenuseid.

Andmesubjekt – on iga üksikisik, kes kasutab meie teenust ja on isikuandmete objekt.

TEABE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Kogume mitmesuguseid andmeid, et pakkuda ja muuta kasutajakogemust veelgi paremaks.

ISIKLIKUD ANDMED

Kasutades halos.ee lehel olevaid teenuseid ning ostes veebilehel pakutavaid tooteid, võime küsida teilt järgmiseid isikuandmeid, et teid tuvastada ning täita teie tellimusi:

Ees- ja perekonnanimi.

E-posti aadress.

Telefoninumber.

Pangakontonumber tellimuse kontrollimiseks või tagasimakse teostamiseks.

Maja ja korteri number, linn, postikood, maakond, riik.

Võime kasutada teie isikuandmeid, et võtta teiega ühendust uudiskirjade, turundus- või reklaammaterjalide ja muu teile huvi pakkuva teabe saatmiseks.

Võite keelduda mõne või kõigi meie poolt saadetud teatiste vastu võtmisest, kui kasutate linki tellimuse tühistamiseks või juhiseid, mis on esitatud e-kirjas. Samuti võite julgelt võtta meiega ühendust e-posti ja telefoni teel. E-post: info@halos.ee , telefoninumber: +372 5803 7373.

KASUTUSANDMED

Samuti võime koguda teavet teenusesse sisse pääsemise ja selle kasutamise kohta. Need kasutusandmed võivad sisaldada järgmist informatsiooni:

Arvuti /seadme ip aadress.

Veebilehitseja tüüp ja versioon.

Kasutatava seadme nimetus ja mudel.

Külastuse kuupäev ja kellaaeg.

halos.ee veebilehel külastatud lehti.

halos.ee veebielehel veedetud aega.

JÄLGIMINE JA KÜPSISTE (cookies) ANDMED

Veebilehel halos.ee kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, mis võimaldavad analüüsida ja parandada kasutajakogemust veebilehel.

Küpsised on väheste andmetega failid, mis võivad sisaldada anonüümset ja unikaalset identifikaatorit. Küpsised saadetakse teie veebilehitsejale veebilehelt ja salvestatakse teie veebilehitsejasse ehk browserisse. Võime kasutada ka muid tehnoloogiaid, mis võimaldavad paremini jälgida kasutaja käitumist veebilehel, analüüside ja seeläbi parandada veebilehe tööd, et tulevikus oleks veelgi mugavam e-poodi kasutada.

Saate oma veebilehitsejale anda juhiseid keelduda kõikidest küpsistest või näidata, kui küpsis saadetakse. Samas, kui te küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi teil olla võimalik kasutada mõningaid veebilehel pakutavaid teenuseid ja funktsioone.

Näited küpsistest, mida me kasutame:

Seansiküpsised.

Eelistuste küpsised. Kasutame eelistuste küpsiseid teie eelistuste ning erinevate seadmete meeles pidamiseks.

Turvalisuse küpsised. Kasutame turvalisuse küpsiseid turvalisuse tagamise eesmärgil.

ANDMETE KASUTAMINE

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ kasutab kogutud andmeid järgmistel eesmärkidel:

Teenuse osutamiseks ja hooldamiseks.

Et teavitada teid meie teenuses tehtud muudatustest.

Et lubada teil osaleda meie teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui teil on soovi seda teha.

Klienditoe pakkumiseks.

Analüüsi või väärtusliku teabe kogumiseks, et saaksime omalt poolt pakutavat teenust paremaks muuta.

Tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks ja käsitlemiseks.

Et edastada teile uudiseid, eripakkumisi ja üldist teavet teiste pakutavate kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mis on sarnased teie poolt juba ostetud või päritud teenustega, välja arvatud juhul, kui te olete sellise teate vastuvõtmisest keeldunud.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS (GDPR)

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liige, sõltub HALOTERAAPIA KESKUS OÜ käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete kogumise ja kasutamise õiguslik alus sellest, milliseid isikuandmeid me kogume, ja konkreetsest kontekstist, kuidas seda kogume.

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ võib teie isikuandmeid töödelda järgmistel tingimustel:

Te olete andnud meile selleks loa.

Oleme sõlminud teiega selleks lepingu

Töötlemine on meie õigustatud huvides ja teie õigused ei kaalu seda üles

Maksete töötlemiseks.

Seaduse järgimiseks.

ANDMETE SÄILITAMINE

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ säilitab teie isikuandmed ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (näiteks, kui me peame säilitama teie andmeid kehtivate seaduste täitmiseks), vaidluste lahendamiseks ja oma juriidiliste kokkulepete ja poliitikate jõustamiseks.

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ säilitab ka kasutusandmeid sisemise analüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse üldiselt lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks, või kui oleme õiguslikult kohustatud neid andmeid pikema aja jooksul säilitama.

ANDMETE EDASTAMINE

Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid, võidakse ülekanda ja säilitada arvutites, mis asuvad väljaspool teie maakonda, riiki või muud valitsuspiirkonda, kus andmekaitseseadused võivad erineda teie piirkonna omast.

Kui asute väljaspool Eestit ja otsustate meile teavet anda, pidage meeles, et edastame andmeid, sealhulgas isikuandmed, Eestisse ja töötleme neid siin.

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning teie isikuandmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on paika pandud piisav kontroll, sealhulgas teie isikuandmete ja muude isiklike andmete turvalisus.

ANDMETE AVALIKUSTAMINE

ÄRITEHING

Kui HALOTERAAPIA KESKUS OÜ on seotud ühinemise, omandamise või vara müümisega, võib teie isikuandmeid edastada. Vastavas olukorras me teavitame teid sellest.

AVALIKUSTAMINE ÕIGUSKAITSE EESMÄRGIL

Teatud tingimustel võib HALOTERAAPIA KESKUS OÜ -lt nõuda teie isikuandmete avalikustamist, kui see on seadusega ette nähtud või kui see on kooskõlas riigiasutuste (nt kohtu või valitsusasutuse) kehtivate taotlustega.

SEADUSLIKUD NÕUDMISED

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik, järgmistel põhjustel:

Juriidilise kohustuse täitmiseks.

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ õiguste või vara hoidmiseks ja kaitseks.

Ennetada või uurida võimalikke rikkumisi seoses teenuse kasutamisega.

Kaitsta teenuse kasutajate või avalikkuse turvalisust ja õigusi.

Kaitsta end õigusliku vastutuse eest.

ANDMETE TURVALISUS

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti kaudu edastamise või elektroonilise salvestamise meetod ei ole 100% turvaline. Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks kaubanduslikult vastuvõetavaid vahendeid, kuid sellegi poolest ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

ANDMEKAITSEÕIGUSED (GDPR) KOHASELT.

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) resident, on teil teatud andmekaitseõigused. HALOTERAAPIA KESKUS OÜ eesmärk on võtta mõistlikke samme, et võimaldada teil parandada, muuta, kustutada või piirata teie isikuandmete kasutamist.

Kui soovite saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid meil teie kohta on ja kui soovite, et see meie süsteemidest eemaldataks, palun võtke meiega ühendust saates kiri e-postile: info@halos.ee

Teatud juhtudel on Teil järgmised andmekaitseõigused:

Õigus pääseda ligi, uuendada või kustutada teavet teie kohta. Kui see on võimalik, saate oma isikuandmete juurde pääsemise, uuendamise või kustutamise palvega tegeleda otse oma konto seadete osas. Kui te ei saa neid toiminguid ise teha, võtke meiega ühendust, et saaksime teid aidata.

Õigus parandada. Kui teave teie kohta on ebatäpne või puudulik, siis on teil õigus teavet parandada.

Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada teie isikuandmete töötlemise vastu vastuväiteid.

Piiranguõigus. Teil on õigus nõuda, et piiraksime teie isikuandmete töötlemist.

Õigus andmete ülekantavusele. Teil on õigus saada meie käsutuses oleva, teid puudutava, teabe koopia struktureeritud, masinloetaval ja üldkasutataval kujul.

Õigus nõusolek tagasi võtta. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teatades sellest e-posti teel: info@halos.ee

Palun pöörake tähelepanu sellele, et võime paluda, et te kinnitaksite oma isikusamasust enne, kui vastate päringutele.

Teil on õigus oma isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus.

TEENUSEOSUTAJAD

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ võib tööle võtta kolmandast isikust ettevõtteid ja isikuid (teenusepakkujaid) teenuse hõlbustamiseks, teenust meie nimel pakkumiseks, teenusega seotud teenuste osutamiseks või abistamaks meie teenuse kasutamise analüüsimisel.

Neil kolmandatel isikutel on juurdepääs Teie isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel ja nad on kohustatud seda mitte avalikustama või muul eesmärgil kasutama.

ANALÜÜTIKA

Võime kasutada kolmandaist isikuist teenusepakkujaid, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics on Google’i pakutav veebianalüüsi teenus, mis jälgib ja teatab veebilehe liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja kontrollimiseks. Need andmed jagatakse teiste Google’i teenustega. Google võib kogutud andmeid kasutada oma reklaamivõrgu reklaamide õigesse konteksti panemiseks ja isikupärastamiseks.

Võite keelduda oma tegevuse meie veebilehel Google Analyticsile kättesaadavaks tegemisest, installides Google Analyticsi keeldumise veebilehitseja lisandmooduli. Lisand ei luba Google Analyticsi JavaScriptil (ga.js, analytics.js ja dc.js) Google Analyticsiga teavet külastuste kohta jagada.

Lisateabe saamiseks Google’i privaatsustavade kohta külastage Google’i privaatsuse ja tingimuste veebilehte: https://policies.google.com/privacy?hl=et

KÄITUMUSLIK TAASTURUNDUS

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ kasutab taasturundusteenuseid, et teile kolmandaist isikuist teenusepakkujate veebilehtedel pärast meie teenuse külastamist reklaami teha. Meie ja meie kolmandaist isikuist teenusepakkujad kasutavad küpsiseid, et teavitada, optimeerida ja edastada reklaame vastavalt teie varasematele külastustele meie veebilehel.

GOOGLE’I REKLAAM (ADWORDS)

Google’i reklaamide (AdWords) taasturundusteenust pakub Google Inc.

Saate Google Analyticsi kuvareklaamist keelduda ja Google’i Display-võrgustiku reklaame kohandada, külastades Google’i reklaamide seadete lehte: http://www.google.com/settings/ads

Google soovitab vajadusel ka teie veebilehitseja jaoks installida Google Analyticsist keeldumise veebilehitseja lisandmooduli – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analyticsi keeldumise veebilehitseja lisandmoodul annab külastajatele võimaluse vältida Google Analyticsi poolt andmete kogumist ja kasutamist.

Lisateabe saamiseks Google’i privaatsustavade kohta külastage Google’i privaatsuse ja tingimuste veebilehte: https://policies.google.com/privacy?hl=en

FACEBOOK

Facebooki taasturundusteenuse osutaja on: Facebook Inc.

Lisateavet huvipõhiste reklaamide kohta saate Facebookist, külastades lehte: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Facebooki huvipõhistest reklaamidest keeldumiseks järgige neid Facebooki juhiseid: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook järgib Digital Advertising Alliance’i loodud online-käitumise reklaamimise iseregulatsiooni põhimõtteid. Võite Facebook’ist ja teistest osalevatest ettevõtetest keelduda ka USA Digitaalse Reklaamiliidu kaudu USA-s http://www.aboutads.info/choices/, Kanada Digitaalse Reklaamiliidu kaudu Kanadas http://youradchoices.ca/ või Euroopa Interaktiivse Digitaalse Reklaamiliidu kaudu Euroopas http://www.youronlinechoices.eu/, või keelduge, kasutades oma mobiilseadme seadeid.

Facebooki privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks tutvuge Facebook’i andmepoliitikaga: https://www.facebook.com/privacy/explanation

MAKSED

Võime teenuses pakkuda tasulisi tooteid ja / või teenuseid. Sellisel juhul kasutame maksete töötlemiseks kolmandate juriidiliste isikute teenuseid (nt maksetöötlejad).

MAKSEKESKUS

HALOTERAAPIA KESKUS OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

Me ei salvesta ega kogu teie maksekaardi andmeid. See teave edastatakse otse meie kolmandatele isikutele mõeldud maksetöötlejatele, kelle isikuandmete kasutamist reguleerib nende privaatsuspoliitika.

Need maksetöötlejad järgivad PCI-DSSi kehtestatud standardeid, mida haldab PCI Turvalisusstandardite Nõukogu, mis on selliste kaubamärkide nagu Visa, MasterCard, American Express ja Discover ühine jõupingutus.

PCI-DSS nõuded aitavad tagada makseandmete turvalist käsitlemist.

VIITED TEISTELE VEEBILEHTEDELE

halos.ee võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida me ei halda. Soovitame tungivalt vaadata läbi iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitika.

Me ei vastuta teistel veebilehtedel osutatud sisu ja teenuste privaatsuspoliitika eest.

LASTE PRIVAATSUS

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid kelleltki, kes on alla 18-aastane.

Kui olete lapsevanem või eestkostja ja olete teadlik, et teie laps on meile edastanud isikuandmeid, võtke meiega ühendust e-posti teel: info@halos.ee

Kui saame teada, et oleme kogunud lastelt isikuandmeid vanemate nõusolekut kontrollimata, eemaldame kogu info meie serveritest.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Võime aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat uuendada. Info uuendatakse sellel samal lehel.

Me teavitame teid e-posti ja/või silmatorkava teate kaudu teenuse muudatusest enne muudatuse jõustumist ja värskendame privaatsuspoliitikat tutvustava teksti alguses olevat jõustumiskuupäeva.

Soovitame teil meie privaatsuspoliitikat korrapäraselt üle vaadata, et olla kursis muutustega. Privaatsuspoliitika muudatused on jõustunud, kui need on siin veebilehel postitatud.

LISAINFO

Kui teil on käesoleva privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust, saates kiri e-mailile: info@halos.ee