Privaatsusteade

Haloteraapia Keskus OÜ privaatsusteade informeerib teid sellest, et austame oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume.

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming (nt kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine).

1. Milliseid isikuandmed me kogume?

Registreerudes huviringi, palume Teilt andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

-ees- ja perekonnanimi;

-vanus;

-kontaktandmed (e-post, telefoninumber);

-muu teenuse osutamisega seotud info (teenuse osutamise aeg, hind, makseinfo).

Informeerime Teid sellest, et kogume ainult Teie poolt edastatud isikuandmeid vaid selleks, et registreerida laps huviringi.

Kogume kliendiandmeid nii vähe kui võimalik.

Teie poolt edastatud isikuandmeid ei hoita kauem, kui teenuse pakkumiseks vajalik.

2. Millistel eesmärkidel me isikuandmeid töötleme?

Haloteraapia Keskus OÜ töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

-kliendi isiku tuvastamine teenuse osutamise täitmise ja tagamise eesmärgil;

-kliendiga suhtlemine teenuse täitmise ja tagamise eesmärgil;

-kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;

-kliendile tagasiside saatmine;

-kliendile arvete koostamine ja saatmine;

-kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste kvaliteeti;

-seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine.

Halos veebilehe kaudu huviringi registreerimisel või küsimuse esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile edastanud. Töötleme Teie poolt edastatud isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või teenuse osutamiseks.

3. Teabevahetus sotsiaalmeedia kaudu

Te võite meiega ühendust võtta ka läbi sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks.

Kui postitate teate Halos Lastekeskuse avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

5. Fotod ja salvestised

Haloteraapia Keskus OÜ poolt tehtud fotod või muud salvestised on Halos Lastekeskuse omand ja võime neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele Halos.ee kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias. Huviringi registreerimisega kinnitatakse, et huviringis tehtud pilte ja salvestisi võidakse kasutada Halos.ee kodulehel, sotisaalmeedias või avalikus meedias.

Kui ei soovita oma last siiski fotole, salvestisele jäädvustada, tuleb sellest eelnevalt teavitada Halos Lastekeskus huvijuhti nt meili teel: aleksandra@halos.ee.

6. Isikuandmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid kujul, mis võimaldab klienti tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt.

7. Teie õigused seoses enda ja oma lapse isikuandmetega

Tagame andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie poolt Haloteraapia Keskus-ele edastatud isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

-juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas meil on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Teie kohta töötleme;

-õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

-õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

-õigus nõuda isikuandmete kustutamist või piiramist, kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust;

-Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust e-maili teel aleksandra@halos.ee. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik. Haloteraapia Keskus OÜ- l on õigus privaatsusteadet igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest Halos.ee  kodulehe kaudu mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist.