Mänguline keelekümblus

Vanusele: 3-5.a.
Toimumisaeg: L 12:15

Vanusele: 6-8.a.
Toimumisaeg: E 17:15

Kestus: 45 minutit
Kordus: 1 kord nädalas
Juhendaja: Aleksandra Kuznetsova
Tundi viiakse läbi eesti keeles.

HIND:

  • proovitund = 5 EUR
  • kuutasu = 40 EUR

 

HUVIRINGI KIRJELDUS:

Soovime läbi mängulise keelekümbluse toetada lapsi, kes alustavad (või on alustanud kuid ei tunne end kindlalt) haridusteed võõrkeelses lasteaias või koolis. Tundides tantsime, mängime ja laulame. Ikka selleks, et keeleõpe võimalikult loomulik ja lapsesõbralik oleks ning aitaks kaasa sotsialiseerumisele ja suhtlusele. Tunnid toimuvad nii õppeklassis, tantsusaalis, kui vahel ka mängutoas.

Osaline keelekümbluslik lähenemine annab muu kodukeelega lastele võimaluse õppida eesti keelt läbi erinevate mänguliste tegevuste. Võtame arvesse õppijate erinevat kultuuritausta. Pakume ühesuunalist keelekümblust ja sihtkeeleks on eesti keel.

Meie keelekümbluse mudel on:
Osaline keelekümblus –grupp komplekteeritakse vene kodukeelega lastest. Õppetegevused toimuvad grupis eesti keeles; grupis on õpetaja kahe keele kandja.

Moodustame kaks vanusegruppi.

3-5 aastased:

Kursus on pühendatud lastele, kes ei ole varasemalt kokku puutunud eesti keelega.
Kursuse lõpus tunnevad lapsed turvalisemalt eestikeelses keskkonnas.
Mõistavad ja reageerivad arusaadavamalt lihtsamatele pöördumistele. Oskavad end paremini väljendada ja võõrkeelsete lastega mängida.
Õpivad eesti keeles tundma värve, numbreid, tähti ja palju muud. Lisaks laulame, tantsime ja mängime eesti keeles.

6-8 aastased:

Kursuse käigus on meie eesmärgiks suhtluspädevuse toetamine kasutades õpingutes ära erinevaid eesti keele osaoskusi – nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- kui ka
kõnelemisoskust. Kursus sobib hästi ka lastele, kes on alustanud või alustamas haridusteed võõrkeelses koolis kuid tunnevad end veel ebakindlalt.
Tõstame laste sotsiaalsete oskuste arengut. Kursuse lõpus tunneb laps end julgemalt eesti keeles suheldes või võõrkeelses keskkonnas olles. Julgustame ja õpetame neid võõrkeelses keskkonnas küsimusi esitama või vajadusel abi paluma. Lisaks laulame, tantsime ja mängime eesti keeles.

Mänguline keelekümblus lastele Halos Soolakuses

Kui tekkisid täiendavad küsimused, helista: +372 5803 7373
või kirjuta: info@halos.ee